Ηλιούπολη - Αγγελική Δουβή: Τι προτίθενται να κάνουν ο Δήμος Ηλιούπολης και οι δημοτικές παρατάξεις της πόλης μας;

Αναλυτικά η ανάρτηση της κας Δουβή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

Ανακοινώθηκε από την ΕΤΑΔ Α.Ε. διαγωνισμός για μακροχρόνια μίσθωση τριών πολύ γνωστών ακινήτων στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης (χώρος στάθμευσης, υπεραγορά και άλλο ένα ακίνητο).

Γνωρίζει ο Δήμος Ηλιούπολης και οι δημοτικές παραράξεις της πόλης μας αυτή την εξέλιξη και τι προτίθενται να κάνουν από εδώ και εμπρός;
" Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (e-auction),
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕ ΑΒΚ 2057, 2059 ΚΑΙ 2060 ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (Q34478)

Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ανακοινώνει την προκήρυξη της
διενέργειας ηλεκτρονικού Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (e-auction), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΤΑΔ www.e-publicrealestate.gr για τη μακροχρόνια εκμίσθωση για 12 έτη με δυνατότητα παράτασης για 12 επιπλέον έτη, κατόπιν συμφωνίας και των δύο μερών, τμημάτων των ακινήτων με ΑΒΚ 2057, 2059 και 2060 (ενεργειακής κατηγορίας Γ) επί των οδών Στρ. Κ. Ασημάκη και Ρ. Φεραίου, πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη Αττικής. Σκοπός της μίσθωσης είναι οποιαδήποτε λειτουργία επιτρέπεται στα ακίνητα του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου με χρήσεις γης «Κέντρο Δήμου», σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, 13:00 ώρα Ελλάδος, στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7 Σύνταγμα, Αθήνα (2ος όροφος – Πρωτόκολλο). Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τους ισχύοντες Γενικούς Όρους Διαγωνισμού για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Διευθύνων Σύμβουλος
Στέφανος Δ. Βλαστός