Έκτακτες Διακοπές Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (07.12.2021).

 Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Επί των οδών: Ευριπίδου και Θεμιστοκλέους

Νέστορος και Παναγούλη