Ηλιούπολη - Γαβριήλ Αραμπατζής, "Η Πόλη που θέλω": Σημαντικά έργα, προγράμματα, δυνατότητες και ευκαιρίες χάνονται ανεπιστρεπτί για το Δήμο μας με τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής.


Σε ανάρτηση της παράταξης "Η Πόλη που θέλω" - Γαβριήλ Αραμπατζής αναφέρεται:

"Στην τελευταία οικονομική επιτροπή, η δημοτική αρχή ενέκρινε την «Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», συνολικού ποσού 2.546.909,00 €.

Γίνεται φανερό ότι η δημοτική αρχή επιμένει να αγνοεί τη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου και αποφασίζει μόνη της στην οικονομική επιτροπή για σοβαρά θέματα της πόλης μας. Είχε την δυνατότητα να εντάξει το θέμα σε μία από τις τρεις οικονομικές επιτροπές που έλαβαν χώρα από τις 26/11/2021 (ημερομηνία εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων), αλλά επέλεξε το θέμα να έρθει ως εκτός ημερησίας στη συνεδρίαση 14/12/2021.
Η δημοτική αρχή, εκμεταλλευόμενη τη δυνατότητα που της δίνει ο νόμος, κατάφερε, με τους κατάλληλους χειρισμούς, να στερήσει από την αντιπολίτευση τη δυνατότητα να συζητήσει και να ενημερωθεί για τη σύναψη του επενδυτικού δανείου.

Σημαντικά έργα, προγράμματα, δυνατότητες και ευκαιρίες χάνονται ανεπιστρεπτί για το Δήμο μας με τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής.

Χωρίς να ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο, η δημοτική αρχή εκχωρεί για την «Ασφάλεια Δανείου» στο «Τ.Π. &; Δανείων», για όλη την διάρκεια του δανείου, όλα τα γενικά έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα εκείνα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος".