Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ κος Νίκος Καραβαγγέλης στην πρώτη γραμμή ανάδειξης των προβλημάτων της καθημερινότητας των κατοίκων της Ηλιούπολης.
Η παράταξη «Η πόλη που Θέλω» τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στα Δ.Σ των Νομικών Προσώπων όπου συμμετέχει, έχει εκφράσει την πεποίθηση της με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό, ότι ο Δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα θα πρέπει να επιδιώκουν την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών τους και την αδιάλειπτη λειτουργία τους.

Οφείλουν να ζητούν προσλήψεις προσωπικού ίδιου αριθμού με αυτόν των κενών θέσεων που υφίστανται και όχι κατά πολύ μικρότερου, άσχετα από τις πιθανότητες για έγκριση του συνόλου τους.

Και αυτό πρέπει να εκφράζεται με τρόπο ξεκάθαρο ,κάθε φορά που καλούνται να αιτηθούν προσωπικό στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων οποιασδήποτε μορφής (μονίμων και συμβασιούχων), είτε πρόκειται για ετήσιο είτε για μακροχρόνιο.
Στις 30/11/21 στην συνεδρίαση του Δ.Σ του ΚΑΦΑΔΗΛ ο εκπρόσωπος της παράταξης «Η πόλη που θέλω» κος Νίκος Καραβαγγέλης έθεσε δύο θέματα:

1)Με αφορμή το ζήτημα που αναδείχθηκε από τον προϊστάμενο του παραρτήματος φροντίδας « Αγία Ταβιθά» σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού που αντιμετωπίζει η δομή, ζήτησε να πληροφορηθεί την κατάσταση που υφίσταται την παρούσα περίοδο σε αυτή την δομή του Νομικού Προσώπου σχετικά με την επάρκεια του προσωπικού και

2)Στα πλαίσια της συζήτησης για την έγκριση του διαιτολογίου των βρεφονηπιακών σταθμών πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασίας του Ν.Π με ειδικό διατροφολόγο για παιδιά. Μέχρι σήμερα το διαιτολόγιο καταρτίζεται από τον συνεργαζόμενο παιδίατρο και την συνδρομή τεχνολόγου τροφίμων.

Η διοίκηση του Ν.Π επιβεβαίωσε την δυσχέρεια που αντιμετωπίζει η δομή της «Αγία Ταβιθά» λόγω ελλείψεων προσωπικού, οι οποίες όπως ανέφερε o πρόεδρος του Δ.Σ οφείλονται σε συγκυριακές καταστάσεις.

Αναφέρθηκε ότι οι ανάγκες σε προσωπικό ότι θα καλυφθούν με προσλήψεις ορισμένου χρόνου, μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας αλλά και μέσω της κινητικότητας, τονίζοντας ότι για την εξομάλυνση της κατάστασης θα απαιτηθούν 3-4 μήνες και προς το παρόν θα υπάρξει ενίσχυση της δομής από δυο άτομα που θα μετακινηθούν από τα ΚΑΠΗ.

Όσον αφορά την πρόταση για την συνεργασία με ειδικό διατροφολόγο για παιδιά , χαρακτηρίστηκε ως θετική και υπήρξε η διαβεβαίωση από τον πρόεδρο του ότι θα εξεταστεί.