Τα αιτήματα των μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Υμηττού.

 


Το 1ο Γενικό Λύκειο Υμηττού βρίσκεται από σήμερα υπό κατάληψη από μαθητές. 

Η απόφαση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των μαθητών, ελήφθη μετά από συνέλευση και συζήτηση του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών/μαθητριών. 

Τα αιτήματα των μαθητών, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους είναι: 

Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα της Β΄Λυκείου, Λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία των μαθητών/τριών και των καθηγητών, Επίλυση των προβλημάτων υποδομών και παροχής απαραίτητων υλικών για την καταπολέμηση της πανδημίας.