Ηλιούπολη: Θετική Εικόνα.

 


Καίτοι ο ρόλος ο δικός μας είναι η ανάδειξη προβλημάτων της καθημερινότητας στην πόλη με σκοπό την επίλυσή τους από τους αρμοδίους κατά την σημερινή δίωρη περιήγησή μας στην πόλη, σε όλα τα μήκη και πλάτη της, είναι γεγονός ότι στο θέμα της καθαριότητας και της περιποίησης του πρασίνου και παρά τα μικροπροβλήματα η εικόνα που είδαμε είναι σε θετική κατεύθυνση.

Καίτοι μπορεί να έχουμε ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο επιλογής των εργαζομένων για την περίοδο της πανδημίας είναι γεγονός ότι χάρη στο φιλότιμό τους η εικόνα είναι θετική γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση του τομέα της καθαριότητας και του πρασίνου με μόνιμο προσωπικό αφού οι ανάγκες είναι πάγιες και διαρκείς.

Καλή Χρονιά λοιπόν με την ελπίδα ότι η σημερινή πρωινή εικόνα της πόλης θα είναι αυτή που θα κυριαρχεί σε όλη την διάρκεια τους έτους.