Ηλιούπολη: Με ρυθμούς Χελώνας κ. Δήμαρχε...


28 Σεπτεμβρίου 2021 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης...

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 373/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου πρακτικού και Κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. σε σχολικές μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Μ. 8/2021)

12/01/2022 09:15:30 η ανάρτηση της Απόφασης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ...

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A923%CE%A8%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%92%CE%94%CE%A4?inline=true

Έγκριση 2ου πρακτικού και Κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. σε σχολικές μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Μ. 8/2021)

Με ρυθμούς Χελώνας κ. Δήμαρχε...

η ανάρτηση και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης και των βιντεοσκοπημένων συνεδριάσεων...