Ανατροπές στην Σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης.


Ανατροπές στην Σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης σε ότι αφορά την συμμετοχή της αντιπολίτευσης. 

Εκτός μένει η Δημοτική Κίνηση "ΗΛΙΟΥ-Πόλις, ανθρώπινη πόλη", Με έναν εκπρόσωπο πλέον η παράταξη "ΠΡΩΤΑ η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ".

Από έναν εκπρόσωπο η παράταξη "ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ",  οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ και η παράταξη "Η Πόλη που θέλω";;;

Κυριακή κοντή γιορτή!!!

Ελπίζουμε οι αρμόδιοι να μελετήσουν με προσοχή την  με Αριθμό Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 932 Α.Π.:96599/29.12.2021  περί «Διαδικασίας Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».