Ιωάννης Καλλιάνος: Ποια τα μέτρα διαφύλαξης και ανάδειξης του Αισθητικού Δάσους Υμηττού;

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ Βουλευτής Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών  – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

20/01/2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: 

 τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: «Ποια τα μέτρα διαφύλαξης και ανάδειξης του Αισθητικού Δάσους Υμηττού;» 

Τα αισθητικά δάση αποτελούν κατηγορία προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας. Έχουν θεσμοθετηθεί βάσει της δασικής νομοθεσίας περιλαμβάνοντας τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011, τοπία που έχουν κηρυχθεί ως αισθητικά δάση εντάσσονται στα προστατευόμενα τοπία του εν λόγω νόμου. 

Τα αισθητικά δάση εκτός από την προστασία της φύσης έχουν επίσης ως σκοπό να δώσουν την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να γνωρίσουν και να απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον με διάφορες δραστηριότητες αναψυχής. Ως αισθητικά δάση έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές της Ελλάδας. 

Το Αισθητικό Δάσος Υμηττού είναι μία από τις 19 περιοχές που προστατεύονται πανελλαδικά ως αισθητικά δάση και έχει θεσμοθετηθεί από το 1974 (ΦΕΚ Α’ 31). Αποτελεί όαση πρασίνου για τις περιοχές της Καισαριανής, του Βύρωνα αλλά και όλου του Νότιου Τομέα Αθήνας.Πλήθος συμπολιτών μας επισκέπτονται το δάσος απολαμβάνοντας τις ωφέλειες του φυσικού περιβάλλοντος. 

Αποτελεί επομένως ανάγκη η προστασία αυτού του σημαντικότατου τόπου, με δεδομένο ότι αποτελεί περιοχή με υψηλή περιβαλλοντική αξία.Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι επιβεβλημένος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή σχεδίου δράσης με μέτρα διαφύλαξης και ανάδειξης του αισθητικού δάσους. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 Ποια μέτρα διαφύλαξης και ανάδειξης του Αισθητικού Δάσους Υμηττού ισχύουν; 

 Τι προτίθεται να πράξει για ενίσχυσή τους; 

Ο ερωτών Βουλευτής

 Ιωάννης Καλλιάνος