Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη: Αθάνατοι!

 


Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός.

Έπεσαν στην υπηρεσία για την Πατρίδα 31 Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια.

Θα τους θυμόμαστε για πάντα, θα τους τιμάμε πάντα!

Αθάνατοι!

Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη