Ηλιούπολη: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.

 


Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις "δημαιρεσίες" που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 σύμφωνα αποτελείται από τους εξής: 

1. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Βιδάλης  

2. Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμητρα Κορμά-Γκουτζιάνα  

3. Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτριος Ταμβάκος  

Η Απόφαση 1/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης περί "Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου" αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορείτε να την διαβάσετε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%A55%CE%A9%CE%A1%CE%A5-82%CE%9F?inline=true

Η φωτογραφία του εξωφύλλου από την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης όπου οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ έδωσαν το παρών.