"ΠΡΩΤΑ η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ" - Στάθης Ψυρρόπουλος: Ευχόμαστε στους δημοτικούς μας συμβούλους καλή δύναμη στο έργο τους.

 


Σε πλήρη απαρτία η δημοτική ομάδα της Παράταξης μας, συμμετείχε στις δημαιρεσίες των οργάνων του Δήμου μας.
Οι καίριες θέσεις που καταλαμβάνουν τα στελέχη μας αλλά και ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων που συμμετέχουν, αναδεικνύουν τη μεγάλη συναίνεση και αντιπροσώπευση των πολιτών μέσα από τη δημοτική μας παράταξη «Πρώτα η Ηλιούπολη».
Το 2022 ξεκινάει με δυναμικές προτάσεις και πρωτοβουλίες, προκειμένου η χρόνια αυτή να καταστεί ορόσημο για καθοριστικές αλλαγές που θα διεξαχθούν στην πόλη μας μέσα από μεγάλους αγώνες.
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η δημοτική σύμβουλος Δήμητρα Κορμά Γκουτζιάνα.
Μέλη της οικονομικής επιτροπής εξελέγησαν ο επικεφαλής της παράταξης μας Στάθης Ψυρρόπουλος και ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Γρηγορέας.
Μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κωστής Παπαδόπουλος και Χρήστος Καλαρρύτης.
Ευχόμαστε στους δημοτικούς μας συμβούλους καλή δύναμη στο έργο τους.