Πρόθεση συλλογικής αγωγής κατά της Αττικής οδού από το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ.  κος Γεώργιος Λεχουρίτης (φωτογραφία) αναφέρει:

"Εάν υπάρχουν οδηγοί που εγκλωβίστηκαν στην Αττική οδό μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας για συλλογική αγωγή κατά της Αττικής οδού".

Η επίσημη ιστοσελίδα του εδώ: https://www.inka.gr/.

ΙΝΚΑ Ινστιτούτο Καταναλωτών (Έτος Ιδρύσεως 1970)
Διεύθυνση:     3ης Σεπτεμβρίου 13 – Αθήνα – 104 32
Τηλέφωνα:     210 36.32.443
Fax:     210 36.33.976
Ηλ. Διεύθυνση:
Email:
Σχόλια:     Έτος Ιδρύσεως 1970. Η πρώτη Ένωση Καταναλωτών – Αγοράς στην Ελλάδα. Ιδρυτικό Μέλος του ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ.
1οβάθμια Ένωση Καταναλωτών.

ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση:     3ης Σεπτεμβρίου 13 – Αθήνα – 104 32
Τηλέφωνα:     210 36.32.443
Fax:     210 36.33.976
Ηλ. Διεύθυνση:     www.inka.gr
Email:     inka@inka.gr
Σχόλια:     Το ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, και μη Κυβερνητικός Οργανισμός.
Η Ομοσπονδία είναι 2οβάθμιο Πιστοποιημένο Σωματείο Ενώσεων Καταναλωτών. Ως προς τους κανονισμούς που τη διέπουν, είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία για την Προστασία Καταναλωτών (Νόμος 2251/1994-3587/2007).