Ηλιούπολη: Eιδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ...

... των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημαρχιακού Θεάτρου (Σοφοκλή Βενιζέλου 114 και Κουντουριώτη), ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019, αντίστοιχα και σύμφωνα με τις 96599/932/29.12.2021 και 96605/933/29.12.2021 εγκυκλίους. 

Τονίζεται ότι θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται:

Ειδικά για τη συνεδρίαση εκλογής μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη:

 πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή

 αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test)

και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού]

θα τηρούνται όλες οι απαιτούμενες αποστάσεις

όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα προσέρχονται με μάσκα

Ο Προεδρεύων 

 Δημοτικός Σύμβουλος

Ιωάννης Ν. Αντζινάς