Τα έντεκα (11) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (17.02.2022).
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου     θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,.17 Φεβρουαρίου 2022 με ώρα 16:45μ.μ.σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17.1.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν.4830/21, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114),  

με θέματα:

 1. Συζήτηση για την αστική σήραγγα Ηλιούπολης
 2. Λήψη απόφασης για ίδρυση – λειτουργία Επαγγελματικού Ειδικού ΕΝ.ΕΕ.ΓΥ.Λ. (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο) στους χώρους του παλαιού ΕΠΛ Ηλιούπολης (νυν 5ο Γενικό Λύκειο)
 3. Απολογισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ηλιούπολης
 4. Ψήφισμα για έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές λόγω αυξημένων αναγκών (covid19) και τιμολογίων θέρμανσης
 5. Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου
 6. Ορισμός δημοτικών συμβούλων στην Επιτροπή καθορισμού τιμήματος κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου
 7. Ορισμός μελών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Καταστροφής έτους 2022
 9. Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, έτους 2021
 10. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ»
 11. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις