Ηλιούπολη: Κυριακάτικη Πτήση στην Πόλη (Μέρος Α').


Αποθηκευτικός χώρος το οικόπεδο της Δημόσιας Περιουσίας πέριξ της πλατείας Π.Π. Γερμανού (Ι.Κ.Α.)

Εκτός από χώρο διάθεσης αλατιού πλέον λειτουργεί και ως σταθμός μεταφόρτωσης κλαδιών...

Εντυπωσιακά τα σημερινά πλάνα που μας έστειλε ο συμπολίτης μας και φίλος των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ...