Ηλιούπολη - Γιάννης Αντζινάς: Αλλάζει η εικόνα στην κεντρική πλατεία της πόλης μας.ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ 7 ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Με την παρέμβαση των δημοτικών μας υπηρεσιών, βελτιώθηκε σημαντικά η εικόνα, η υγιεινή και η αίσθηση καθαριότητας στην κεντρική πλατεία Εθνικής Αντίστασης της πόλης μας.
Ένας τρίτος ημιϋπόγειος κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων προστέθηκε πρόσφατα στους προ έτους άλλους δύο ήδη εγκατεστημένους, απομακρύνθηκαν οι επτά παλαιοί συμβατικοί υπέργειοι κάδοι και με την χαρούμενη ανοιξιάτικη πινελιά του συμπολίτη μας «Flip», αναβαθμίστηκε το πολυσύχναστο αυτό σημείο της πόλης μας, γύρω από το οποίο βρίσκονται αρκετά καταστήματα εστίασης.
Με επιστολή μας ενημερώσαμε όλους τους επαγγελματίες της πλατείας, ζητήσαμε την συνεργασία τους και την ενημέρωση του προσωπικού τους, ώστε να απορρίπτονται μέσα στους ημιυπόγειους κάδους όλα τα σύμμεικτα απορρίμματα και όχι έξω και γύρω από αυτούς και αντίστοιχα όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά μέσα στους μπλε κάδους, που βρίσκονται στην είσοδο της παιδικής χαράς στην Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, για να μη χρειαστεί να επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
Μεθοδικά και με πρόγραμμα βελτιώνουμε την λειτουργία της καθαριότητας και την εικόνα της πόλης μας, με ουσιαστικές και αισθητικές παρεμβάσεις.

23 Φεβρουαρίου 2022Γιάννης Αντζινάς
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης
και Διαχείρισης Απορριμμάτων