Ηλιούπολη: Κάποιος να το επισκευάσει...

 


Πέριξ του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης.

Στον χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Κουράστηκαν και εκείνοι οι ανιδιοτελείς άμισθοι συνεργάτες του Δημάρχου...

 Ακόμη δεν έγιναν οι μονιμοποιήσεις...