Ηλιούπολη - Άγιος Κωνσταντίνος: Τα έπιπλα της ημέρας κ. αντιδήμαρχε Καθαριότητας.

 


Για να μην κουράζονται και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του Δημάρχου κ. Αντζινά.

Ηλιούπολη - Άγιος Κωνσταντίνος: Τα έπιπλα της ημέρας.

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2022

Παμίσσου

Μυκόνου