Κλαδέματα Έργα Τέχνης στην Ηλιούπολη (Μέρος Α').

 

Για σήμερα.

3 καλλιτεχνικές δημιουργίες στη νησίδα της Λεωφ, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'