Ηλιούπολη: Για τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.


Μιας και κουράστηκαν και οι τιτουλάριοι οι άμισθοι οι συνεργάτες της Διοίκησης βγάζοντας σέλφι είπαμε να βοηθήσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

Για επισκευή κε αντιδήμαρχε...

πλατεία Άγγελου Σικελιανού.