Ηλιούπολη: Επί Δημαρχίας Βαλασόπουλου και Επί Δημαρχίας Χατζηδάκη.

 Άλσος Περραιβού

Επί Δημαρχίας Βαλασόπουλου

Τοποθετήθηκε


Άλσος Περραιβού

Επί Δημαρχίας Χατζηδάκη

Εξαφανίστηκε