Ηλιούπολη - Κώστας Σεφτελής: Eφαρμογή νέου υποχρεωτικού ωραρίου φορτοεκφορτώσεων για 7 Super Market του Δήμου Ηλιούπολης.Που δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο φορτοεκφόρτωσης.

Με την ανάληψη καθηκόντων της η δημοτική αρχή ανέλαβε την πρωτοβουλία για την επίλυση των προβλημάτων κυκλοφορίας οχημάτων και ασφάλειας των πεζών, που δημιουργούσε ο τρόπος, ο χρόνος και η χωρίς αρχές διαδικασία τροφοδοσίας τοπικών supermarket, που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χώρο φορτοεκφόρτωσης ή και αναμονής των οχημάτων των προμηθευτών τους, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές της πόλης μας.

Μετά από διάλογο με κατοίκους, τοπικούς φορείς και τις επιχειρήσεις αυτές και με την κατά γράμμα τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο διαδικασιών, με τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης, αποφασίστηκε η εφαρμογή νέου υποχρεωτικού ωραρίου φορτοεκφορτώσεων:
Από 19:00 το απόγευμα έως τις 7:00 το πρωί της επομένης, για κάθε τύπο φορτηγού οχήματος.
Η απόφαση αυτή ισχύει για 7 Super Market του Δήμου Ηλιούπολης, που δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο φορτοεκφόρτωσης:
1. «Σκλαβενίτης», Μαρίνου Αντύπα 36 & Αστυδάμαντος
2. «Bazaar», Λεωφόρος Δημοκρατίας 60
3. «My Market», Λεωφόρος Αλ. Παναγούλη 3
4. «Market In», Αρχιμήδους 66
5. «My Market», Λεωφόρος Σοφ. Βενιζέλου 111
6. «ΑΒ Βασιλόπουλος», Λεωφ. Παπανδρέου 33 & Ιωαννίνων 4
7. «Market In», Αρχιμήδους 15
Τοποθετήθηκαν ήδη πινακίδες σήμανσης και ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις αυτές, που έχουν και την υποχρέωση λήψης όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαία, Αστυνομικό Τμήμα, Δημοτική Αστυνομία, κλπ, για τον διαρκή έλεγχο και την επιβολή προστίμων ή όποιων άλλων μέτρων προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση μη τήρησης.
Ο Δήμος Ηλιούπολης ρεαλιστικά κατανοώντας τη διαμορφωμένη από χρόνια τοπική αγορά και την ανάγκη κάλυψης των αγοραστικών αναγκών των κατοίκων, παρεμβαίνει ρυθμιστικά, με δίκαιο και αιτιολογημένο τρόπο, με γνώμονα την διαμόρφωση ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων και κυρίως των πεζών και για την αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων και ατυχημάτων.
Μεθοδικά και ρεαλιστικά, με πρόγραμμα και σχέδιο βελτιώνουμε συστηματικά την καθημερινότητα των πολιτών και την εικόνα της πόλης μας.
14 Φεβρουαρίου 2022
Κώστας Σεφτελής
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης