Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγoρών: Επιτυχής Παρέμβαση και Ευχαριστίες.

 


📌
Στις 28 Ιανουαρίου είδαν το φως της δημοσιότητας συγκεκριμένα δημοσιεύματα τα οποία σήμαναν "συναγερμό" στις παραγωγικές τάξεις και κατ' επέκτασιν στους κόλπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας.

📍
Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα αφορούσαν στον αποκλεισμό των παραγωγών σαν φυσικά πρόσωπα, σαν ατομικές επιχειρήσεις, από το νέο Αναπτυξιακό Νόμο.. Δικαίωμα υπαγωγής στο νόμο αυτό θα είχαν φορείς με την μορφή εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, εταιρείας υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση κλπ.

📍
Ευτυχή συγκυρία αποτέλεσε η "επιτελική συνάντηση" στον Μαραθώνα καθώς κι η πρωτοβουλία του Προέδρου της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Κου Παντ. Μόσχου, του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Μαραθώνα κου Αλ. Βάρσου και του Γεωπόνου Αγρότη της περιοχής Κου Νικ. Μπουκουβάλα..

Οι παραπάνω αναφερόμενοι έθεσαν άμεσα το θέμα προς την Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Κα Χριστιάνα Καλογήρου η οποία και το προώθησε στον Υπουργό με αποτέλεσμα αυτού την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης στην Ελληνική Βουλή εντάσσοντας έτσι και τους αγρότες σαν φυσικά πρόσωπα στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο για ενισχύσεις έως 200.000 ευρω.

Μετά από την άμεση και θετική αυτή εξέλιξη, οφείλουμε να εκφράσουμε τα ευχαριστήριά μας τόσο στην Κα Χριστιάνα Καλογήρου όσο και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κο Σπ.Λιβανό ο οποίος αξιολόγησε το αίτημά μας, κρίνοντας το δίκαιο κι ορθό αντιδρώντας έτσι άμεσα και συνεισφέροντας με την ενέργειά του αυτή στην ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της χώρας μας και κατ' επέκταση στην αγροτική κι εθνική οικονομία με τελικούς αποδέκτες τους Έλληνες καταναλωτές.