Εφαρμογή του ωραρίου φορτοεκφορτώσεων σε Super Markets του Δήμου Ηλιούπολης.


 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 303/20219 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 78/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1809/Β'/29.04.2021).

Την Απόφαση 144/2021 μπορείτε να την διαβάσετε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9C9%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A88%CE%9F?inline=true&

Την εισήγηση υπερψήφισαν οι 15 δημοτικοί σύμβουλοι που ήταν παρόντες την ώρα που συζητήθηκε το θέμα.

Ήτοι:  

Ι.Αντζινάς, Κ.Σεφτελής, Ι.Πούλος, Σ.Γεωργάκης, Α.Χωματά, Π.Βιδάλης, Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης, Α.Στασινόπουλος,  Η.Πανταζόπουλος, Θ.Γιαννόπουλος, Ι.Σκλαβενίτη, Κ.Καλούδης, Π.Κόκλας & Α. Τσουκαλάς.

Απόντες οι υπόλοιποι 26 δημοτικοί σύμβουλοι - 4 απόντες σε ολόκληρη την συνεδρίαση και 22 είχαν αποχωρήσει κατά την συζήτηση του θέματος.

Ενδιαφέρον θα έχει να παρακολουθήσουμε την πιστή εφαρμογή της Απόφασης και την επιβολή προστίμων ή όποιων άλλων μέτρων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την μη εφαρμογή της.

Και την τύχη τυχόν προσφυγής κατά αυτής.