Στάθης Ψυρρόπουλος - "ΠΡΩΤΑ η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ": 11 προτάσεις για την πολιτική προστασία του Δήμου Ηλιούπολης.

 


Σήμερα παγκόσμια ημέρα πολιτικής προστασίας παρουσιάζουμε τις προτάσεις της παράταξής μας για την πολιτική προστασία του Δήμου μας όπως αυτές εκφράστηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1.Αγορά εκχιονιστικών μηχανημάτων. Να εξεταστεί η αγορά με χρηματοδότηση Leasing.

2.Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής πολιτικής προστασίας, στην οποία να υπάρχει και δημόσια διαβούλευση.

3.Απαλλαγή δημοτικών τελών για όσους δεν είχαν ρεύμα και μείωση στα υπόλοιπα νοικοκυριά της Ηλιούπολης.

4.Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής πολιτικής προστασίας με εξειδικευμένους υπαλλήλους.

5.Εκπαίδευση εθελοντών όλο τον χρόνο από ειδικούς.

6.Συνεχής έλεγχος λειτουργικότητας του εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος. Καταγραφή του εξοπλισμού, των προβλημάτων και έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών.


7.Συνεργασία με Φορείς για την οργάνωση ενός σχεδίου αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων.

8.Γραφείο υποστήριξης πολιτών που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία προκειμένου να παράσχουμε ως Δήμος τη βοήθειά μας μετά από καταγραφή των ζητημάτων.

9.Αd hoc επίσκεψη σταδιακά σε όλες τις γειτονιές που έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα με δυσβάσταχτες συνέπειες.

10.Συνεχής ενημέρωση πολιτών με το κατάλληλο έντυπο και ψηφιακό υλικό για τα μέτρα πρόληψης & αντιμετώπισης.

11.Σεμινάρια και ασκήσεις στα σχολεία, προκειμένου οι επόμενες γενιές να είναι πλήρως ενημερωμένες για τους τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων.