Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (21.3.2022) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών σύμφωνα με το Α.Σ. 105 ως εξής:

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ από κάθετο: Ρ.ΓΚΑΛΛΙ έως κάθετο: ΗΡΩΣ. ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ έως κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΙΛΕΛΕΡ από κάθετο: Ρ.ΓΚΑΛΛΙ έως κάθετο: ΗΡΩΣ. ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ έως κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από κάθετο: ΠΑΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΗΡΩΣ. ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΙΔΟΣ από κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΙΑΓΟΡΑ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΡΥΣΑΦΗ από κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΩΣ. ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΚΙΛΕΛΕΡ έως κάθετο: ΧΕΥΔΕΝ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΕΥΔΕΝ από κάθετο: ΗΡΩΣ. ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ από κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: Λ.ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΡΝΑΡΟΥ από κάθετο: ΗΡΩΣ. ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Λ.ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΑΓΚΑΒΗ από κάθετο: ΗΡΩΣ. ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΡΑΗ από κάθετο: ΗΡΩΣ. ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Λ.ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από κάθετο: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ έως κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: Λ.ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από κάθετο: ΚΟΡΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ από κάθετο: ΚΟΡΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΟΛΩΝΟΣ από κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΧΕΥΔΕΝ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ.