Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (23.3.2022) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών σύμφωνα με το Α.Σ. 110 ως εξής:

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔ. ΚΑΛΒΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 11:00π.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: Ν. ΠΟΛΙΤΗ από κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔ. ΚΑΛΒΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 11:00 π.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ από κάθετο: Ν. ΠΟΛΙΤΗ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 08:00 π.μ. έως: 11:00 π.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΔ. ΚΑΛΒΟΥ από κάθετο: Ν. ΠΟΛΙΤΗ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 08:00 π.μ. έως: 11:00 π.μ. 


Μονά/Ζυγά οδός: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ από κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΜΜΝ. ΡΟΪΔΗ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: Ν. ΠΟΛΙΤΗ από κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΜΜΝ. ΡΟΪΔΗ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΔ. ΚΑΛΒΟΥ από κάθετο: Ν. ΠΟΛΙΤΗ έως κάθετο: ΡΟΒ. ΓΚΑΛΛΙ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ από κάθετο: Ν. ΠΟΛΙΤΗ 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΜΜΝ. ΡΟΪΔΗ από κάθετο: ΡΟΒ. ΓΚΑΛΛΙ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ από κάθετο: ΡΟΒ. ΓΚΑΛΛΙ έως κάθετο: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΛ. ΒΕΑΚΗ από κάθετο: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΟΒ. ΓΚΑΛΛΙ από κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ έως κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ έως κάθετο: ΕΜΜΝ. ΡΟΪΔΗ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΟΤΟΚΗ από κάθετο: ΚΑΡΥΣΤΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΠΛ. ΒΕΑΚΗ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ.