Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή: "Ο μικρός καταναλωτής… τα βασικά δικαιώματα"

 

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υλοποιεί και φέτος το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόγραμμα «Ο μικρός καταναλωτής… τα βασικά δικαιώματα» για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πρόκειται για σειρά δράσεων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης μαθητών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εκπαιδευτικών οι οποίοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους σε θέματα αγωγής του καταναλωτή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερωθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί για τα δικαιώματα του καταναλωτή και να καλλιεργηθεί η καταναλωτική συνείδηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο ευαισθητοποιούνται οι νεαροί μαθητές σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους ως καταναλωτών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους και να αντιληφθούν ότι δεν είναι ανίσχυροι, αλλά, αντιθέτως, μπορούν να γίνουν οι μικροί «ήρωες» της αλλαγής προς την υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση.

Για πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, στο τηλέφωνο 210-3893353 ή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση iplantzounaki@efpolis.gr