Δήμος Ηλιούπολης: Οδηγίες και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ή προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη του Δήμου.

 


Ενημερώνουμε τους συμπολίτες ιδιοκτήτες, ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ή προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη του Δήμου Ηλιούπολης είναι η Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ενώ για τους μονίμους κατοίκους ή διαμένοντες στο εξωτερικό η Πέμπτη 3 Μαΐου 2022.
Κάθε δημότης του οποίου το ακίνητο εμφανίζεται στον υπό ανάρτηση δασικό χάρτη με πράσινη σκίαση και κατά συνέπεια υπάγεται στις εκτάσεις της δασικής νομοθεσίας, έχει έννομο συμφέρον και δικαίωμα υποβολής αντίρρησης.
Στο βίντεο που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για τον εντοπισμό της ιδιοκτησίας του στο χάρτη, τον έλεγχο του χαρακτήρα της ιδιοκτησίας και τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αντίρρησης.

Οδηγίες για υποβολής αντιρρήσεων ή προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη του Δήμου Ηλιούπολης