Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Ανακοίνωση απαλλοτρίωσης, διάγραμμα και κτηματολογικός πίνακας που αφορούν στο ακίνητο του πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ.

 


Ανακοίνωση απαλλοτρίωσης, διάγραμμα και κτηματολογικός πίνακας που αφορούν στο ακίνητο του πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΚΑΛ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΚΑΛ