Ηλιούπολη: Χωρίς Όδευση Τυφλών.

 


Ορθή η επισήμανση του κου Γαβριήλ Αραμπατζή - "Η Πόλη που θέλω" σε παρέμβασή του στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.

Ενώ λοιπόν ανέφερε ο κος Αραμπατζής, ο Δήμος απαιτεί στις πεζοδρομήσεις που υποχρεούνται οι πολίτες να κάνουν με δικά τους έξοδα οι κάτοικοι της πόλης να φροντίζουν για την κατασκευή και όδευσης τυφλών στα πεζοδρόμια που ο ίδιος ο Δήμος ανακατασκευάζει στην περιοχή του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής δεν φρόντισε να υπάρχει όδευση για τους τυφλούς.

Εύστοχη η ερώτηση Αραμπατζή που αναδεικνύει την προχειρότητα των αρμοδίων...ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ


Ξεκίνησε και υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», Α.Μ. 29/2021, προϋπολογισμού 74.400 € και τελικής σύμβασης 44.643 €, με Φ.Π.Α.
 
Αφορά σε εργασίες ανακατασκευής-αποκατάστασης πεζοδρομίων σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Ηλιούπολης, που έχουν υποστεί βλάβες από ρίζες δένδρων και φθορές, φυσιολογικές ή μη, ως υποχρέωση του Δήμου βάσει του ισχύοντος κτιριοδομικού κανονισμού.
 
Είναι καταγεγραμμένα από τις δημοτικές υπηρεσίες και από αιτήματα δημοτών τα σημεία κατά προτεραιότητα επέμβασης, στο επί χρόνια ασυντήρητο δίκτυο πεζοδρομίων της πόλης μας, με πλήθος δέντρων επιφανειακού ριζικού συστήματος, που ανασηκώνουν τις πλάκες και δημιουργούν κινδύνους για τους πεζούς.
 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής περιμετρικά του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και θα συνεχιστούν έξω από σχολικά συγκροτήματα και σε πεζοδρόμια συχνής διέλευσης, με αποξήλωση κρασπέδων, καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα και πλάκες, εκσκαφή, κοπή ριζών δέντρων, εξυγιαντική στρώση/επίχωση, τοποθέτηση κρασπέδων, υπόστρωση από σκυρόδεμα, επίστρωση με πλάκες τσιμέντου, κλπ.
 
Μεθοδικά θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια η συντήρηση πεζοδρομίων κοινόχρηστων χώρων, ώστε σταδιακά για να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα διερχομένων πεζών και ιδιαίτερα παιδιών ή ηλικιωμένων και να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης και η ασφαλής κίνηση των κατοίκων της.
 
 
Κώστας Σεφτελής
 
 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης