Ηλιούπολη: Τα ένδεκα (11) θέματα της επικείμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (28.04.2022).Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 και ώρα 16:45μ.μ., σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020, 426/2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ.6325/18.4.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν.4830/21, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με τα εξής θέματα:

1. Συζήτηση για την δημόσια περιουσία

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2022

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2022

4. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

5. Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων

6. Αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2022

7. Έγκριση απολογισμού 2021 – προϋπολογισμού 2022 της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας

8. Έγκριση απολογισμού 2021 – προϋπολογισμού 2022 της Ένωσης Εικαστικών ΛΑΝΑΣΣΑ

9. Έγκριση απολογισμού 2021 – προϋπολογισμού 2022 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.)

10. Έγκριση απολογισμού 2021 – προϋπολογισμού 2022 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) 

11. Έγκριση ή μη, εγκατάστασης και χωροθέτησης στοιχείων-κάδων κατάλληλων για την συλλογή των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανέλαια)