Προγραμματισμένες Διακοπές Ρεύματος στην Ηλιούπολη (26.4.2022) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 


Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Τρίτη, 26 Απριλίου 2022 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών σύμφωνα με το Α.Σ. 162, Α.Σ. 163 & Α.Α. 164 ως εξής:

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΚΙΛΕΛΕΡ έως κάθετο: ΧΕΥΔΕΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από κάθετο: ΚΙΛΕΛΕΡ έως κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΟΛΩΝΟΣ από κάθετο: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΧΕΥΔΕΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΕΥΔΕΝ από κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΙΔΟΣ από κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 

Μονά/Ζυγά οδός: Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από κάθετο: ΠΑΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ από κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΑ


Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΟΤΟΚΗ από κάθετο: ΚΑΡΥΣΤΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΛ.ΒΕΑΚΗ από κάθετο: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ από κάθετο: ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ) από κάθετο: ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ έως κάθετο: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΠΛ.ΒΕΑΚΗ έως κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από κάθετο: ΚΙΛΕΛΕΡ έως κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ 

Ζυγά οδός: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΚΙΛΕΛΕΡ έως κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΥΣ


Μονά/Ζυγά οδός: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από κάθετο: ΚΑΛΒΟΥ έως κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ από κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΙΚ. ΠΟΛΙΤΗ από κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ από κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΜΜ. ΡΟΪΔΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 

Ζυγά οδός: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΒΟΥ από κάθετο: ΝΙΚ. ΠΟΛΙΤΗ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ


Μονά/Ζυγά οδός: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ από κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΜΜ. ΡΟΪΔΗ από κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΖΕΡΒΟΥ από κάθετο: ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ