Ηλιούπολη: "Της Ξάπλας Τα Καμώματα" - Πέντε (5) Σημερινές Αληθινές Ιστορίες.

 


Ηλιούπολη, Μεγάλη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022.

Πέντε (5) Σημερινές Αληθινές Ιστορίες.

Γράψε το Σενάριο.

"Της Ξάπλας Τα Καμώματα" ο τίτλος.

Γεωργίου Δροσίνη


 Χρυσοστόμου Σμύρνης Γλάστωνος 


Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' & Πάρνωνος


Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' & Ζαλόγγου


Περραιβού