Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (7.4.2022) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 


Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών σύμφωνα με το Α.Σ. 123 ως εξής:


Μονά/Ζυγά οδός: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ από κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: Ν. ΠΟΛΙΤΗ από κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ από κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΕΜΜ. ΡΟΪΔΗ έως κάθετο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΠΛ. ΒΕΑΚΗ έως κάθετο: ΕΜΜ. ΡΟΪΔΗ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΜΜ. ΡΟΪΔΗ από κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ από κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ από κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΔ. ΚΑΛΒΟΥ από κάθετο: Ν. ΠΟΛΙΤΗ έως κάθετο: ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΟΤΟΚΗ από κάθετο: ΚΑΡΥΣΤΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ. 

Ζυγά οδός: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΕΜΜ. ΡΟΪΔΗ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΖΕΡΒΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 14:00 μ.μ.