Πρόγραμμα Μεγάλης Παρασκευής Ι.Ν. Αναστάσεως Δημοτικού Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.


 Μεγάλη  Παρασκευή, 22 Απριλίου 2022

07.00π.μ. Ακολουθία Μ. Ωρών
09.00π.μ. Αποκαθήλωση

18.30μ.μ. Ακολουθία Επιταφίου
20.00μ.μ. Έξοδος Επιταφίου