Ηλιούπολη: Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης.

 


Θεία Λειτουργία στο ομώνυμο παρεκκλήσιο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ηλιουπόλεως πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ανήμερα της εορτής των Αγίων  Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης.

Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη συγκαταλέγονται στη χορεία των Νεοφανών Αγίων και μάλιστα εκείνων που μαρτύρησαν σχεδόν αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως.

Την βιογραφία των Αγίων  Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρήνη και οι συν αυτοίς που ακολουθεί την διαβάσαμε εδώ: https://www.saint.gr/214/saint.aspx


Ὡς φῶς ἡμῖν ὤφθησαν Ραφαὴλ μέγα
Ὁμοῦ καὶ Νικόλαος οἱ κεκρυμμένοι.
Εἰρήνη ἀθλήσασα σὺν τοῖς τοκεῦσι
Ἡμῖν ἤδη ἔγνωσται θαύμασι ξένοις.
Καρυῶν ἀθλήσαντες Μονῇ τῇ πάλαι
Τῆς ἄνω ἐπέβητε Μάρτυρες δόξῃς.