Δήμος Ηλιούπολης: Ανακοίνωση & Δικαιολογητικά Εγγραφής Βρεφών και Νηπίων Σχολ. Έτους 2022-2023.
Το Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης - ΚΑΦΑΔΗΛ καλεί τις εργαζόμενες και άνεργες μητέρες να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Εγγραφής Βρεφών και Νηπίων Χωρίς την Καταβολή Τροφείων Σχολικού Έτους 2022-2023» στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς- Παραρτήματα Αγωγής, από τη Δευτέρα 23 Μαΐου έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 στις 24:00.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις:
•Στα Παραρτήματα Αγωγής εγγράφονται βρέφη και νήπια αποδεδειγμένα εργαζόμενων και άνεργων μητέρων που είναι κάτοικοι ή /και δημότες Ηλιούπολης.

•Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2022-2023 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2022.

•Οι αιτήσεις ενέχουν χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου http://aitiseisvn.ilioupoli.gr με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΑΦΑΔΗΛ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης έως τις 13 Ιουλίου 2022.
Όταν οι αιτήσεις που υποβάλλονται για εγγραφή υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων κενών θέσεων των Παραρτημάτων, τότε οι τοποθετήσεις των παιδιών σε αυτά θα γίνονται με τη σειρά προτεραιότητας στη κατάταξη, ανάλογα βεβαίως με τις διαθέσιμες κενές θέσεις ανά ηλικιακή κατηγορία.
Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους του συγκεκριμένου Προγράμματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον σύνδεσμο: https://ilioupoli.gr/.../anakoinosi-dikaiologitika...