Ηλιούπολη: "Λονδίνο" γίναμε.

 

Παρασκευή, 27 Μάη 2022


 "Λονδίνο" γίναμε κ. Δήμαρχε.


Δεν εκτιμήσατε τέτοιο έργο κ. Δήμαρχε. 

Πεζοδρόμιο επί της οδού Γρίβα στην Κάτω Ηλιούπολη.