Ηλιούπολη - Δημήτρης Πανταζόπουλος, ΕΝ.Α.Κ.: Προχωράμε Μπροστά.

ΕΝ.Α.Κ. - 2,5.ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.

Ανταμώσαμε μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας που έφεραν απομόνωση, αποξένωση και αποκλεισμούς.

Η ομάδα ήταν ευχάριστη ζωηρή και ουσιαστική.


Ακούστηκαν γόνιμες σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις για τη πόλη μας.

Καταλήξαμε και επιβεβαιώσαμε τους βασικούς στόχους που γεννήθηκε το ΕΝ.Α.Κ. και αποτελεί για εμάς δέσμευση και πυξίδα.

Προχωράμε Μπροστά για μια πόλη : ΦΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΗ