Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (15.06.2022).

 Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Επί των οδών: Kριεζή και Καζαντζάκη