Ηλιούπολη - Ιωάννης Παπαϊωάννου: Όχι άλλη "γιούργια για το δημαρχείο".


Όχι άλλη γιούργια..

Το λοιπόν έχετε στη διάθεσή σας σχεδόν 16 μήνες μέχρι τις δημοτικές εκλογές..ανασκουμπωθείτε..

Το λέω για αυτούς που προτίθενται να διεκδικήσουν τη δημαρχεία..

Πρώτο και κυρίαρχο μέλημα σας είναι να παρουσιάσετε λύσεις,τι σκοπεύετε να κάνετε για τα χρονιζοντα προβλήματα της πόλης:
Τη καθαριότητα
Την ασφάλεια
Το κοιμητήριο
Τον ηλεκτροφωτισμό
Την χαοτική κυκλοφορία
Τη κοινωνική μέριμνα...

Και παρακαλούμε όχι εκθέσεις ιδεών και συνθήματα..

Λύσεις στοιχειοθετημένες,κοστολογημένες με επισυναπτόμενες μελέτες..

Περαιτέρω προτάσεις, ιδέες ομοίως.. τεκμηριωμένες, κοστολογημένες με ακριβές χρονοδιάγραμμα..

Η κατάρτιση ψηφοδελτίων έπεται των παραπάνω, διαφορετικά θα έχουμε copy paste των παλιών.

Επίσης ετοιμάστε το επιστημονικό επιτελείο που θα σας βοηθήσει..έχει πολλούς και ικανούς επιστήμονες η πόλη που ασμένως και ανιοδιοτελώς θα συνδράμουν..

Αν δεν κάνετε αυτά , καλύτερα αφήστε το για άλλη φορά, όταν θα είστε έτοιμοι..

Όχι άλλη "γιούργια για το δημαρχείο"

Ή πιο κομψά:
Όχι allons enfant de la ..mairie
Ι.Π


O Ηλιουπολίτης Γιάννης Παπαιωάννου είναι δικηγόρος και όχι μόνο...