Ηλιούπολη: Κίνδυνος Ατυχήματος κ. Αντιδήμαρχε.

 


Κυδαθηναίων και Λεωφ. Μαρίνου Αντύπα.

Σήμα Κ.Ο.Κ. βεβηλωμένο - κατεστραμμένο. 

Πέρασαν 3 χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων σας κ. Αντιδήμαρχε και δεν έχει αντικατασταθεί.

Κίνδυνος Ατυχήματος κ. Σεφτελή.