Ηλιούπολη - Αγία Μαρίνα: Κυκλοφοριακή Συμφόρηση Λόγω Φορτοεκφορτώσεων.

 


Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 - ώρα 7.20π.μ. και η γνωστή εικόνα με την κυκλοφοριακή συμφόρηση εξαιτίας των φορτοεκφορτώσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής, στο γνωστό σημείο της Αγίας Μαρίνας, πέριξ του Ιερού Ναού συνεχίζεται. 

Γελάνε και οι πέτρες... Με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μιας απόφασης για λίγους που ελπίζουμε οι θιγόμενοι να έχουν προσφύγει για να κριθεί στα δικαστήρια.

Οι φωτογραφίες μας εστάλησαν από φίλο αναγνώστη.