Ηλιούπολη - πλατεία Ανεξαρτησίας: Τι συμβαίνει κ. Δήμαρχε με το πράσινο, την παιδική χαρά και τα τραπεζοκαθίσματα;

 


Ηλιούπολη - πλατεία Ανεξαρτησίας

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022

απογευματάκι, μετά την καταιγίδα


Τι συμβαίνει κύριοι με το πράσινο και το γρασίδι της πλατείας; 

Για ποιον λόγο εξακολουθούν οι χώροι πρασίνου που έχουν γίνει σαν "έρημος Σαχάρα" να αποτελούν είτε χώρο στάθμευσης τραπεζοκαθισμάτων είτε χώρος στον οποίο λειτουργούν τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων πέριξ της πλατείας; 


Θα υπάρξουν οι απαραίτητες αποτελεσματικές παρεμβάσεις;


Τι συμβαίνει κύριοι με την παιδική χαρά η οποία λειτουργεί πέριξ υπέργειου πυλώνα  της εταιρείας ηλεκτροφωτισμού;

Έχουν γίνει οι απαραίτητες αποτελεσματικές ενέργειες για υπογειοποίηση; 

Έχει αξιολογηθεί η καταλληλότητα λειτουργίας της εν λόγω παιδικής χαράς από την κατά νόμο αρμόδια τριμελή «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών»;