Δήμος Ηλιούπολης: Καμπανάκι για την Προθεσμία Λήξης Υποβολής Διορθώσεων στα Δηλωμένα Τετραγωνικά Μέτρα Επιφάνειας των Ακινήτων.

 Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων στον Δήμο Ηλιούπολης, που επιθυμούν να προβούν στην διόρθωση των δηλωμένων τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας των ιδιοκτησιών τους, ότι η προθεσμία υποβολής διορθώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «tetragonika.govapp.gr», λήγει την 30ή Ιουνίου 2022.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 18 του Νόμου 4915/2022, σε όσους υποβάλλουν εμπρόθεσμη δήλωση ορθών στοιχείων, διαγράφεται το σύνολo των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και θα καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο 20% επί του ποσού, που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος και δυνατότητα εξόφλησης σε 24 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο δόσης τα 10 ευρώ.Αναλυτικές οδηγίες δήλωσης διόρθωσης στον σύνδεσμο: https://wiki.govhub.gr/doku.php?id=manualgovapp9politis
25 Ιουνίου 2022
Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηλιούπολης