Ηλιούπολη: Θα Πραγματοποιηθεί Σεμνή Τελετή Παράδοσης Παραλαβής κ. Δήμαρχε;

 


Η συγκεκριμένη εικόνα επί των οδών Ψαρών και Μαρίνου Αντύπα για εβδομάδες κ. Δήμαρχε.

Θα Πραγματοποιηθεί Σεμνή Τελετή Παράδοσης Παραλαβής με αφορμή τον ανασχηματισμό στην Διοίκηση του Δήμου Ηλιούπολης;


Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κος Γιώργος Χατζηδάκης με Απόφασή του αποφασίζει Τροποποιεί μερικώς την υπ. αριθμ. 1181/ΟΙΚ.18209/1-9-2021 απόφαση του ως εξής: «Αναθέτουμε καθήκοντα Αντιδημάρχων, από  01/06/2022 έως και  01/06/2023,  και μεταβιβάζουμε την  άσκηση  των αναφερόμενων αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:

... στον κ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, από τη Δημοτική Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Έχει την αρμοδιότητα του Τμήματος Καθαριότητας, Αποκομιδής και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών του Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Τμημάτων. 

-Έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου.

 -Έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

-Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας και οργάνωσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

-Έχει την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα. 

-Έχει την μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.

-Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας. 

-Τελεί πολιτικούς γάμους. 

Σχετική Ανακοίνωση με θέμα "Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων" εδώ: https://www.ilioupoli.gr/news/announcements/orismos-antidimarxon-kai-metavivasi-armodiotiton-2