Ηλιούπολη - πλατεία Ανεξαρτησίας: Αδιαφορία - Ασυδοσία.

 


Ηλιούπολη - πλατεία Ανεξαρτησίας

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2022

Τι συμβαίνει κύριοι με το πράσινο και το γρασίδι της πλατείας; 

Για ποιον λόγο εξακολουθούν οι χώροι πρασίνου που έχουν γίνει σαν "έρημος Σαχάρα" να αποτελούν είτε χώρο στάθμευσης τραπεζοκαθισμάτων είτε χώρος στον οποίο λειτουργούν τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων πέριξ της πλατείας; 

Θα υπάρξουν οι απαραίτητες αποτελεσματικές παρεμβάσεις;


Τι συμβαίνει κύριοι με την παιδική χαρά η οποία λειτουργεί πέριξ υπέργειου πυλώνα  της εταιρείας ηλεκτροφωτισμού;

Έχουν γίνει οι απαραίτητες αποτελεσματικές ενέργειες για υπογειοποίηση; 

Έχει αξιολογηθεί η καταλληλότητα λειτουργίας της εν λόγω παιδικής χαράς από την κατά νόμο αρμόδια τριμελή «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών»;