Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηλιούπολης (07.07.2022).

 


ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7.7.2022, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Ευσταθίου, Καρανδρέας, Κουρής, Τσουκαλάς, Τσατσούλη, Χιωτέλης) 

Ο Δήμος Ηλιούπολης στηρίζει ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’ στο αίτημά του για κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 40494/3.5.2022 (ΦΕΚ Β' 2302) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», και του άρθρου 67 του Νόμου 4921/2022, διότι υπάρχουν εμπεριστατωμένες, επιστημονικά και νομικά, ενστάσεις τού Οργανισμού σε αυτά.

Συγκεκριμένα άρθρα των παραπάνω νομοθετημάτων, ως προς τους όρους λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης - όπως είναι η ποινή φυλάκισης κατ' ελάχιστον ενός έτους, η παύση του διοικητικού συμβουλίου και υπέρογκα πρόστιμα - ουσιαστικά μεθοδεύουν το κλείσιμο των Σπιτιών Ημερήσιας Φροντίδας του Οργανισμού και Μόνιμης διαβίωσης, καθώς και άλλων χώρων φιλοξενίας παιδιών στη χώρα, ενώ από τις διατάξεις εξαιρούνται τα δημόσια και εκκλησιαστικά ιδρύματα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης στηρίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού”, έχοντας υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά του, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, στην πρόληψη και προστασία τής νεολαίας από εκμετάλλευση και κακοποίηση». 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Βιδάλης Παναγιώτης